Enebakk Jeger- og Fiskerforening

Enebakk JFF ble stiftet i 1948 med formål " å skape økt forståelse og ansvar for den levende natur og herunder legge forholdene best mulig til rette for ansvarsbevist jakt, fiske og friluftsliv innenfor miljømessige forsvarlig naturforvaltning".

Enebakk JFF har for tiden ca. 900 medlemmer, noe som gjør oss til den nest største foreningen i kommunen.

Vår nærhet til Oslo, Ski, Oppegård og Lørenskog samt våre populære skyteanlegg, gjør at vi er godt besøkt. Skyteanlegget vårt, som ligger på Durud i Ytre Enebakk, består av to klubbhus, leirdue anlegg med tre baner samt riflebaner for fast hold og løpende elg.

Vi har aktive grupper innenfor rifle og leirdue skyting, jakt og fiske og i tillegg en egen barne og ungdomsgruppe.

Foreningen disponerer jakt terreng i Enebakk Kommuneskoger og i Rausjø Skog (Østmarka), samt Svenkerud Skog i Elverum kommune. Dette gjør at vi har et spennende jakttilbud til våre medlemmer. Vi har også flere fiskevann hvor vi jobber aktivt med kultivering som kalking og utsetting av ørret.

Barne og ungdomsgruppa i Enebakk JFF tilbyr mange spennende aktiviteter. Vi arrangerer Villmarksleier for 5-9 klasse med mellom 40-60 deltakere hvert år. Sommerfiske- konkurranse for barn, der foreningen holder fiskeutstyr. Skyte dag for ungdom, hvor vi tilbyr gratis skyting med hagle og rifle, disse dagene stiller selvsagt våre dyktige instruktører opp.

Vi har mange jenter/damer som er medlemmer og som deltar i våre aktiviteter. Noen av disse hevder seg også i Norgestoppen både i leirdue og rifleskyting. Foreningen deltar forøvrig aktivt i Norges JFF satsing på å få flere jenter med, og er blant annet med på jente- prosjektet "OPPTUR".

Styret i Norges JFF avd. Akershus, ønsker å stimulere til god foreningsdrift og markerer dette ved å tildele prisen "Årets Forening". Under fylkeslagets årsmøte ble Enebakk JFF kåret til Årets Forening i 2009.

Enebakk JFF ønsker deltakerne i Norges Mesterskapet 2017 Lykke til.

Med vennlig hilsen,

Vidar Holtop,

Leder i EJFF.


Her er kart beskrivelse til EJFF.